De Sterrenhoek

De Sterrenhoek biedt huisvesting aan Buurtkamer Bouwlust, Stichting Escamp voor Vrouwen, Stichting Leven in Zuidwest en veel andere initiatieven.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
100 dagen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
4.000 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
500 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
vluchtelingenopvang
Effect
Aantal
20 dagen
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
160 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
4.500 uren
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatwerk advies over verduurzaming van gebouwen
Effect
Aantal
2.000 huishoudens
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
450 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
50 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
10 personen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
14.000 producten
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
7.499 euro
Indicator
daklozenopvang
Effect
Aantal
35 nachten
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
1.000 kledingstukken
Indicator
mobiliteit vergroten
Effect
Aantal
100 reizen
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
300 personen/ gezinnen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
360 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
250 personen
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedsel voor huisdieren
Effect
Aantal
8 kg
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
40.000 consumenteneenheden
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
60 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
250 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
16.000 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
18 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
huishoudelijke ondersteuning
Effect
Aantal
15 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
23 personen
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
ruimtes delen
Effect
Aantal
250 m2 x gedeelde dagen
Indicator
herbestemming leegstaande gebouwen
Effect
Aantal
100 m2
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
repareren voor hergebruik
Effect
Aantal
500 reparaties
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
12.500 geredde producten
Indicator
hergebruik kleding
Effect
Aantal
500 kg
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
buurtbemiddeling
Effect
Aantal
35 conflicten
Indicator
juridisch advies
Effect
Aantal
70 geholpen mensen
Indicator
dagbesteding voor risicogroepen
Effect
Aantal
1.400 dagen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
37 partijen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Energietransitie) | Haaglanden 2023