African Cultural Promotion Center

The Africa Cultural Promotion Center (ACPC) biedt ondersteuning en verbinding voor mensen met een Afrikaanse migratie-achtergrond. Er wordt ondersteuning geboden op allerlei vlakken zodat de kansen verbeteren voor Afrikaanse migranten. Ook vervult ACPC een brugfunctie tussen migranten en Nederlanders en bieden zij vorming en training over...

Afrikaanse culturen en cultureel erfgoed. Zo wordt de culturele rijkdom van Afrika gevierd en uitgedragen. De activiteiten van ACPC bestaan voornamelijk uit de organisatie van Afrikadagen, markten en andere evenementen, kinderactiviteiten, ondersteuning voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen en ondersteuning bij ondernemerschap.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
30 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
100 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
5 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
300 contacten
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
100 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
40 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
50 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
2 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
80 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
700 personen