Woord in Uitvoering

In woord in uitvoering komen kunstonderwijs, cultuuronderwijs, taalonderwijs en filosofie bij elkaar. Taal is in al die onderdelen een constante, en ook een motor. Daarbij is taal juist het amalgaam dat in een internationale en geseggregeerde stad gesproken wordt, en waarin (sub)culturen hoorbaar en zichtbaar worden. Er zullen eigen projecten...

ontwikkeld worden, en er wordt samengewerkt in initiatieven van anderen. Met deze mix van invalshoeken komt (zelf)bewustzijn, eigenheid centraal, met behulp van zaken als kunst, reflectie, maar ook juist met behulp van het oefenen van uitdrukkingsvormen en - vaardigheden. Zodra het project dat nu in het middelpunt staat in de uitvoeringsfase komt zal er een team van vrijwilligers rondom dat project ontstaan. Dat is er nu nog niet, hoewel de contacten zijn gelegd.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
3 partijen