Stichting Deventer Sportploeg

De Stichting Deventer Sportploeg ondersteunt verenigingen die aangepast sporten aanbieden. Wij organiseren elke twee jaar de deelname aan de Special Olympics. Wij vinden dat in onze samenleving iedereen mee moet kunnen doen! Iedereen Actief is onderdeel van de Stichting Deventer Sportploeg. Het programma dat sport en bewegen, cultuuractiviteiten...

en toegankelijkheid onder de aandacht brengt. Onder het motto ‘Ontdek en doe mee!’ legt Iedereen Actief duurzame verbindingen tussen aanbieders (professionals en vrijwilligers) en gebruikers (deelnemers en organisaties). Meedoen zonder drempels. Wij zijn altijd op zoek naar maatschappelijk betrokken ondernemers, organisaties, bedrijven, en fondsen die zich - bij voorkeur voor langere tijd - aan alle programma’s willen verbinden.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Zonnebrand uitdelen
Effect
minder gezondheidsklachten
Aantal
80 bereikte personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
vergoten sociale inclusie
Aantal
15 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
meer participatie en zingeving
Aantal
480 uren
Indicator
voorlichting over roken
Effect
verantwoord gebruik
Aantal
80 personen
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
80 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
700 personen
Indicator
voorlichting over alcoholgebruik
Effect
verantwoord gebruik
Aantal
80 personen
Indicator
sportactiviteiten voor kwetsbaren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
6.000 uren
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
mobiliteit faciliteren
Effect
verhoogde toegankelijkheid
Aantal
50 km
Indicator
ruimtes delen
Effect
Deeleconomie
Aantal
360 m2 x dagen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
verhoogde participatie
Aantal
28 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Vrijwilligersinzet
Effect
Aantal
16.800 uren
Indicator
steun maatschappelijke organisaties
Effect
samenwerking op de SDG's
Aantal
4.500 euro
Indicator
Korting aan maatschappelijke organisaties
Effect
samenwerking op de SDG's
Aantal
2.500 euro
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
samenwerking op de SDG's
Aantal
25 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
recycling/upcycling van plastic
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
10 kg
Indicator
recycling/upcycling van papier en karton
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
10 kg
Indicator
recycling/upcycling textiel
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
20 kg
Indicator
afvalinzameling
Effect
minder zwerfafval
Aantal
40 kg
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
40 personen
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
deeleconomie
Aantal
30 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
750 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
18 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
5 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
kleding uitdelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
150 kledingstukken
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
25 personen
Indicator
doorverwijzing mensen met financiële problemen
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
26 doorverwijzingen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
verhoogde inclusie en welzijn
Aantal
5 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
toegang tot kennis
Effect
minder kansenongelijkheid
Aantal
30 personen
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
15 uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 12 september – 19 september

MAEX Impuls Overijssel 2023 ronde 1

Ontvangen 21 september – 28 september

MAEX Impuls Overijssel

Ontvangen 25 maart – 2 april

Impuls Overijssel 2024