Stichting Mens en Tuin

De stichting heeft een biodynamische zorgtuin in de stad en probeert in Moerwijk bij te dagen aan een gezonde en prettige wijk. Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden groeien onder deskundige begeleiding. Deelnemers krijgen persoonlijke aandacht tijdens het werken in de tuin of kwekerij. Ons motto is ‘kwetsbaarheid is een...

kwaliteit’. Deelnemers, vrijwilligers en medewerkers werken in een omgeving waar zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Onze werkwijze is ontleend aan de antroposofie: Voor de tuin betekent dat een biodynamische aanpak en voor de deelnemers sociaaltherapie. Mens en Tuin is er voor iedereen die behoefte heeft aan een zinvolle en arbeidsmatige dagbesteding in een ontspannen, gestructureerde omgeving. Bij Mens en Tuin bestaat het werken uit het onderhouden van onze mooie tuin, het opkweken en verzorgen van tuinplanten voor de verkoop en de mogelijkheid om mee te doen aan kunstzinnige activiteiten.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.