Broodexpres

Broodexpres haalt 's morgens (maandag t/m zaterdag) in Den Haag brood op dat een dag oud is bij bakkers en horecagelegenheden. Het brood dat bruikbaar is (98%) brengt Broodexpres naar voedselbanken en sociale initiatieven door de hele stad. Veel hagenaars maken dankbaar gebruik van dit gratis brood. Het brood komt niet op straat, waardoor dit...

initiatief bijdraagt aan de Haagse rattenbestrijding. 's Middags helpt Broodexpres mensen met een kleine beurs om goederen gratis te vervoeren. Verder is Broodexpres uitgebreid met een voedselbankje waar arme Hagenaars levensmiddelenpakketten en 2e hands kleding kunnen uitzoeken.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
200 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
360 personen x gemiddeld aantal uren
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
vuil opruimen in openbare gebieden
Effect
Aantal
600 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
5 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
340.000 geredde producten
Indicator
afvalinzameling
Effect
Aantal
600 kg
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
75 klussen/ diensten
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
8.500 kledingstukken
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
340.000 consumenteneenheden
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
1.000 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Energietransitie) | Haaglanden 2023

De nieuwe bakfiets levert veel positieve reacties en naamsbekendheid op.