Voedselbos Mariahoeve

Aan de rand van Den Haag is een klein voedselbos ingericht. Op het talud van de Noordelijke Randweg zijn diverse fruitbomen en -struiken geplant. Daarnaast zijn er vaste planten. In de loop van de jaren moet hier een echt ecosysteem ontstaan met eetbare bomen en struiken als basis. Het voedselbos wordt onderhouden door vrijwilligers.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
50 contacten
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over biodiversiteit
Effect
Aantal
70 personen
Indicator
stimuleren biodiversiteit
Effect
Aantal
5 maatregelen
Indicator
vuil opruimen in openbare gebieden
Effect
Aantal
25 uren
Indicator
composteren
Effect
Aantal
500 kg geproduceerd
Indicator
bomen planten
Effect
Aantal
35 bomen
Indicator
groenbeheer
Effect
Aantal
1.200 m2
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
biologische landbouw/productie
Effect
Aantal
100 consumenteneenheden
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
228 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
228 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
25 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
15 uren