Stichting de Haagse Wetswinkel

De Haagse Wetswinkel verleent gratis juridisch advies en bijstand aan de minima uit Den Haag e.o.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
juridisch advies
Effect
Aantal
150 geholpen mensen