Cooperatie Voedselmoeras i.o.

Wij zijn een in 2021 gestart inititief dat via de ontwikkeling van voedselmoerassen - op basis van permacultuur technieken - een bijdrage wil leveren aan de veenweide problematiek. Onze 1e pilot locatie (300m2 - aanplant april 2021) ligt in het Zuiderpark in Den Haag. We zijn in gesprek met een boer in Pijnacker voor een 2e locatie 1 HA. Het...

uitgangspunt is te komen tot een alternatief landbouwconcept.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.