HartenBoeren Doetinchem

Hartenboeren onderzocht in een pilot-fase op welke wijze de armoedecyclus in Doetinchem te doorbreken is door middel van een social design en fieldresearch. In dit onderzoek staat co-design centraal en speelt de eindgebruiker (minima in gemeente Doetinchem) een belangrijke rol, de eindgebruiker is ten slotte onderdeel van het vraagstuk en weet als...

ervaringsdeskundige als geen ander waar ze tegenaan lopen en waar eventuele mogelijkheden en kansen zich bevinden. Hartenboeren focust zich op het behoefte gericht aanbieden van versproduct dat verbouwd word op zorgboerderij Slangenburg.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeleving
Effect
Aantal
1.250 bezoeken
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
50 m2
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
1.560 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
1.350 arbeidsuren
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
833 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
9.720 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
verslavingszorg bieden
Effect
Aantal
250 behandelingsdagen
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
600 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
1.203 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
1.690 personen
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
gecreëerde groene ruimte
Effect
Aantal
18.000 m2
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stimuleren biodiversiteit
Effect
Aantal
5 maatregelen
Indicator
composteren
Effect
Aantal
1.000 kg geproduceerd
Indicator
groenbeheer
Effect
Aantal
1.500 m2
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
10 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
5.000 geredde producten
Indicator
biologische landbouw/productie
Effect
Aantal
90.000 consumenteneenheden
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
90.000 consumenteneenheden
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
450 dagen
Indicator
stageplek middelbare school
Effect
Aantal
180 dagen
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
25 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 24 juni – 1 juli

Impuls Oost (Achterhoek & Twente)