Thrive Lydia Generation

Thrive Lydia Generation is gericht op empowerment van migrantenvrouwen om te floreren in Nederland. Ons platform fungeert als een empowerment- en katalysatorcentrum voor aspirant-vrouwen en begeleidt hen op een reis van het herkennen van hun potentieel naar het belichamen van hun ware zelf en het vervullen van hun levensdoelen. Werk met ons samen...

via integratie-, participatie- en productiviteitsevenementen, -programma's en netwerkinitiatieven.

Social Handprint Basis

Impact op de SDG’s

De cirkelgram hiernaast toont de Sustainable Development Goals waaraan wordt bijdragen. Deze weergave is nog geen meting, maar betreft een eigen inschatting van de organisatie zelf. Op de grootste SDG’s vindt de meeste activiteit plaats. Aan grijze SDG’s wordt geen bijdrage geleverd.

1

Geen armoede

3

Goede gezondheid en welzijn

4

Kwaliteitsonderwijs

5

Gendergelijkheid

8

Eerlijk werk en economische groei

10

Ongelijkheid verminderen

11

Duurzame steden en gemeenschappen

16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken