Stichting Harlin

Stichting Harlin heeft tot doel: het bestrijden van armoede in stadsdeel Laakkwartier van de gemeente Den Haag maar zo ook daarbuiten, het bevorderen van onderling contact tussen de inwoners met diverse culturele achtergrond in stadsdeel Laakkwartier en Spoorwijk en zo mogelijk daarbuiten, ter bevordering van wederzijds begrip en...

verdraagzaamheid. Harlin is een bijzondere voedselbank waarbij de waardigheid van mensen, samen met het bevorderen van de zelfredzaamheid, centraal staat.

Social Handprint Basis

Impact op de SDG’s

De cirkelgram hiernaast toont de Sustainable Development Goals waaraan wordt bijdragen. Deze weergave is nog geen meting, maar betreft een eigen inschatting van de organisatie zelf. Op de grootste SDG’s vindt de meeste activiteit plaats. Aan grijze SDG’s wordt geen bijdrage geleverd.

1

Geen armoede

2

Geen honger

3

Goede gezondheid en welzijn

4

Kwaliteitsonderwijs

5

Gendergelijkheid

7

Betaalbare en duurzame energie

8

Eerlijk werk en economische groei

10

Ongelijkheid verminderen

11

Duurzame steden en gemeenschappen

12

Verantwoorde consumptie en productie

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken