Bezuidenhout DEELt

Bezuidenhout DEELt is een buurtinitiatief waarin buren met elkaar vervoermiddelen leasen, inkopen en beheren met als doelen duurzame mobiliteit, betrokkenheid bij de wijk en meer ruimte te maken voor groen, verblijven en spelen. .

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Deelauto's
Effect
vergrote leefbaarheid
Aantal
6 Deelauto's
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
samenwerking op de SDG's
Aantal
15 partijen
Indicator
Vrijwilligersinzet
Effect
Aantal
1.020 uren
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
minder klimaatverandering en lagere energiekosten
Aantal
66 huishoudens
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
99 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 3 juni – 17 juni

Impuls Mobiliteit 2024