Terug naar overzicht 11 maart 2024

Stichting Met je hart organiseert waardevolle, structurele ontmoetingen voor eenzame zelfstandig wonende ouderen; ouderen die moeilijk de deur uitgaan door een klein sociaal netwerk, fysieke beperkingen of verlegenheid en angst

Stichting Met je hart organiseert waardevolle, structurele ontmoetingen voor eenzame zelfstandig wonende ouderen; ouderen die moeilijk de deur uitgaan door een klein sociaal netwerk, fysieke beperkingen of verlegenheid en angst. Met je hart weet hen te bereiken in samenwerking met zorg- en welzijnspartners.  

De Social Handprint laat zien dat de stichting vooral bijdraagt SDG3: Goede gezondheid en welzijn door lotgenotencontact te faciliteren, eenzaamheid te bestrijden en informele zorg te bieden. Om dit kunnen blijven doen en haar organisatiekracht blijvend te versterken, ontving Stichting Met je hart eerder al Impulsen.  

Lees meer over Stichting Met je hart